KOKTAJLE KILIMANJARO
Antydepresyjne koktajle Kilimanjaro poprawiają nastrój kiedy są pite w toku przyjaznej rozmowy. Autor tych koktajli, który także zaprojektował wnętrze Kilimanjaro, pracował przez wiele lat jako psychiatra i w związku z tym szczególnie przestrzega przed piciem alkoholu w nadmiarze lub samotności. Koktajle Kilimanjaro wymyślone zostały w czasie wielkich mrozów w 2006. Arbitrem specjalnym, obecnym podczas pierwszego sporządzania, był notoryczny tropiciel jaguarów Jerzy "George" S. Pewną inspiracją do skomponowania tych koktajli był legendarny Bellini, składający się z Prosecco (wenecki szampan) i soku z białych brzoskwiń, wymyślony przez Giuseppe Cipriani w Harry's Bar w Wenecji. Wszystkim odwiedzającym Wenecję radzimy zaraz po przybyciu galopować do Harry's Bar dla wzmocnienia dobrego nastroju przez parę doz Bellini'ego. Mamy nadzieję, że w Warszawie w dobry nastrój wprowadzą Państwa koktajle Kilimanjaro choć Bellini także będzie w naszym menu podczas sezonu letniego.

KILIMANJARO COCKTAILS
The antidepressant Kilimanjaro cocktails improve the mood when drunk in the course of a friendly conversation. The author of these cocktails, who also designed the interior of Kilimanjaro, worked for many years as a psychiatrist and would especially advise against drinking alcohol in excess or in solitude. The cocktails were invented during the great frosts of 2006. The special arbiter attending their first mixing was the notorious jaguar tracker, Jerzy "George" S. An inspiration of the Kilimanjaro composition was the legendary Bellini, a cocktail consisting of Prosecco (the Venetian champagne) and the juice of white peaches, created by Giuseppe Cipriani in Harry's Bar in Venice. We advise all visitors to Venice to gallop immediately on arrival to Harry's Bar to be put in the right mood by a few doses of Bellini. In Warsaw, we hope, you will be put in a good mood by Kilimanjaro, though Bellini will also be on our menu during the summer season.

KILIMANJARO-prosecco, cranberry 18 pln

KILIMANJARO CASANOVA-prosecco, cranberry, absolut 21 pln

KILIMANJARO POTOCKI-prosecco, cranberry, potocki, vodka 25 pln

KILIMANJARO PANTHERA-prosecco, cranberry, hennessy cognac 25 pln

 
KLUBJAZZOWY
klubjazzowy
klubjazzowy
klubjazzowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Warszawa ul. Bednarska 30 tel. 022 828 88 61 czynne 7 dni w tygodniu 12:00-24:00