Resursa Kilimanjaro to restauracja z nastrojem kolonialnego klubu i nawiązaniem do egzotycznych podróży i życia w tropikach. Taki charakter resursy podyktowany jest po części jej związkiem z Polskim Towarzystwem Tropikalnym. W Kilimanjaro podawane są dania kuchni międzynarodowej, wybrane głównie z myślą o tym, aby dobrze towarzyszyły winom. Wieczorem w części barowej goście mogą tańczyć przy swingującym jazzie. Słowo Resursa oznacza klub, więc w Kilimanjaro odbywają się spotkania literackie, wieczory jazzu i muzyki klasycznej oraz dyskusje w języku polskim i angielskim na tematy kulturalne i polityczne. Kilimanjaro mieści się w interesującym XIX-wiecznym budynku o architekturze florenckiego, renesansowego pałacu, przy historycznej ulicy Bednarskiej (kiedyś była ona głównym traktem do Warszawy z jedynego wówczas mostu na Wiśle), 200 m od Pałcau Prezydenckiego. Chcielibyśmy, aby Kilimanjaro było miejscem spotkań gdzie wino uspokaja, atmosfera podnosi na duchu, a tropikalne bodźce podniecają wyobraźnię.
 
 
Kilimanjaro is a restaurant with an atmosphere of a colonial club and with references to exotic travels and life in the tropics. The character of the restaurant is partly related to its connection with the Polish Tropical Society. The food served in Kilimanjaro is international and chosen mostly with a view to being a good accompaniment to wine. In the evening guests may dance to swinging jazz in the bar area of the restaurant. Kilimanjaro has, to an extent, the character of a club (in Polish resursa means club) with literary meetings, jazz and classical music sessions and discussions in Polish and English on cultural and political topics taking place. The restaurant occupies the ground floor of an interesting XIX century building, with the facade of a Florentine renaissance palace, on the historic Bednarska Street (once it was the main route into Warsaw from, then, the only bridge over the Vistula; now it is a quiet cobbled street), 200 meters from the Presidential Palace. We would like Kilimanjaro to be a meeting place where wine calms the spirit, the atmosphere lifts the mood and tropical impluses excite the imagination.
KLUBJAZZOWY
klubjazzowy
klubjazzowy
klubjazzowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Warszawa ul. Bednarska 30 tel. 022 828 88 61 czynne 7 dni w tygodniu 12:00-24:00